Vliv nouzového stavu na povinnost evidovat tržby v režimu EET

Původní termín spuštění 3. a 4. vlny EET, který byl stanoven na 1. května 2020, byl zákonem o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu odsunut, a to na dobu tří měsíců od ukončení nouzového stavu.

Zároveň došlo k pozastavení povinnosti evidovat tržby i pro ty subjekty, jejichž příjmy již elektronické evidenci tržeb podléhaly.

Tento odklad povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb by tedy měl trvat do ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 a následující tři měsíce.