Opětovné hrazení záloh na sociální a zdravotní pojištění

Jak jsme Vás informovali v TIP-mailu č. 138, byly osobám samostatně výdělečně činným prominuty zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění, a to za měsíce březen až srpen 2020. Předmětné zálohy je tedy nutné opět hradit od měsíce září.

Záloha na zdravotní pojištění za měsíc září je splatná 8. října 2020. Její výše je stanovená na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. Minimální výše této zálohy činí pro rok 2020 částku 2.352,- Kč.

Záloha na sociální pojištění za měsíc září je splatná 30. září 2020. Datum splatnosti je stejně jako u zálohy na zdravotní pojištění datum, kdy musí mít příslušná instituce peníze na účtu. Výše zálohy na sociální pojištění je rovněž stanovena na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. Minimální výše této zálohy pak činí 2.544,- Kč.