Služby

Při poskytování služeb našim klientům klademe důraz na individuální přístup a na nalezení takového rozsahu poskytovaných služeb, který klienta finančně zbytečně nezatíží a přitom zajistí optimalizaci jeho daňových povinností za splnění platných legislativních podmínek.

Dlouhodobá spolupráce s daňovým poradcem funguje jako „soustavná prevence“. Díky znalosti poměrů ve firmě (organizační struktura, systém vedení účetních agend, znalost historických vazeb) a díky zkušenostem v jednání se správci daní může daňový poradce dosáhnout značných úspor daňových povinností – klient se vyvaruje placení „daně z neznalosti“. Dlouhodobá spolupráce přináší klientům úsporu třetiny až poloviny nákladů (vedení účetních a mzdových agend) oproti existenci vlastního zaměstnance.

Nabídka našich služeb zahrnuje: