AKTUALITY

Antivirus C – prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 300/2020 Sb. zveřejněn zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které je povinen platit zaměstnavatel, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C). Využít prominutí pojistného za měsíce červen, červenec a srpen může ten zaměstnavatel, který nesnížil zaměstnanost […]

Daňová kancelář Jiří Pokorný v sobě spojuje zkušenosti daňového poradenství, získané léty praxe, a přednosti malé firmy, jako jsou pružná reakce na potřeby klientů a individuální přístup.