AKTUALITY

Dohoda o provedení práce není již nadále nekolidujícím zaměstnáním

Novelou zákona o zaměstnanosti bylo změněno ustanovení, jež vymezuje zaměstnání, která nejsou v kolizi se zařazením a vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z těchto zaměstnání byla s účinností od 29.7.2017 vyloučena činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce. Po novele tedy zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání: • výkon činnosti […]

Daňová kancelář Jiří Pokorný v sobě spojuje zkušenosti daňového poradenství, získané léty praxe, a přednosti malé firmy, jako jsou pružná reakce na potřeby klientů a individuální přístup.