AKTUALITY

Změna sazeb DPH od 1.5.2020

Upozorňujeme Vás, že novelou zákona o DPH, která nabývá účinnosti dne 1. května 2020, dochází k přeřazení následujících zdanitelných plnění do 10 % sazby DPH: dodání e-knih a audioknih, půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů apod., pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle […]

Daňová kancelář Jiří Pokorný v sobě spojuje zkušenosti daňového poradenství, získané léty praxe, a přednosti malé firmy, jako jsou pružná reakce na potřeby klientů a individuální přístup.