Ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ – prodloužení čerpání i zavedení nové dávky

Ve středu 25. března 2020 prošel legislativním procesem návrh zákona, který prodlužuje dobu čerpání ošetřovného po celou dobu uzavření školských zařízení. Návrh zároveň posunul věkovou hranici dětí, jejichž rodiče mají na ošetřovné nárok, a to z 10 let na 13 let. Ošetřovné budou moci rovněž čerpat i osoby, které doma pečují o své blízké v důsledku uzavření denních stacionářů. Zároveň bude dávka vyplácena i rodičům dětí, jejichž zařízení bylo uzavřeno z rozhodnutí zřizovatele, a nikoliv vlády ČR, tj. například mateřské školy. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření.

Schválen je i finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti. Stát by měl vyplácet 424 Kč za den živnostníkům, kteří pečují o děti ve věku od 6 do 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.