daňový kalendář

Dnes je 03.08.2020. V době od 13.07.2020 do 24.08.2020 jsou následující daňové povinnosti.

15.07.2020daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20.07.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.07.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.07.2020spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.07.2020spotřební daňdaňové přiznání za červen 2020
27.07.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
27.07.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 2.čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
27.07.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
30.07.2020energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020
31.07.2020pojištění odpovědnostizákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2020
31.07.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2020
03.08.2020sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
03.08.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2020
10.08.2020spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
10.08.2020sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.08.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti