daňový kalendář

Dnes je 21.06.2018. V době od 31.05.2018 do 12.07.2018 jsou následující daňové povinnosti.

08.06.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za květen 2018
11.06.2018spotřební daňsplatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2018daň z příjmůtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.06.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ za květen 2018
25.06.2018spotřební daňdaňové přiznání za květen 2018
25.06.2018spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)
25.06.2018spotřební daňsplatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2018
25.06.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2018
25.06.2018daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2018
25.06.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018
02.07.2018daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.2018daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2017, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
02.07.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
02.07.2018oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02.07.2018oznámení FATCApodání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
09.07.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červen 2018
10.07.2018spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)