Daňový kalendář

Dnes je 30.11.2020. V době od 09.11.2020 do 21.12.2020 jsou následující daňové povinnosti.

20.11.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.11.2020spotřební daňdaňové přiznání za říjen 2020
25.11.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
25.11.2020spotřební daňsplatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
25.11.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za říjen 2020
25.11.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za říjen 2020
25.11.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
30.11.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za listopad 2020
30.11.2020daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
08.12.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za listopad 2020
10.12.2020spotřební daňsplatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2020daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
15.12.2020daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem provozovatel se sníženou sazbou daně pod § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
21.12.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti