daňový kalendář

Dnes je 25.05.2019. V době od 04.05.2019 do 15.06.2019 jsou následující daňové povinnosti.

09.05.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za duben 2019
10.05.2019spotřební daňsplatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
10.05.2019sociální pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
10.05.2019zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.05.2019daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.05.2019energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
27.05.2019daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
27.05.2019daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2019
27.05.2019daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2019
27.05.2019spotřební daňsplatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.05.2019spotřební daňdaňové přiznání za duben 2019
27.05.2019spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
31.05.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
31.05.2019daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2019daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2019sociální pojištění záloha OSVČ za květen 2019
10.06.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za květen 2019
10.06.2019spotřební daňsplatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)