daňový kalendář

Dnes je 21.03.2018. V době od 28.02.2018 do 11.04.2018 jsou následující daňové povinnosti.

01.03.2018daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 (při elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.2018)
08.03.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za únor 2018
12.03.2018spotřební daňsplatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2018daň z příjmůtvrtletní záloha na daň
20.03.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2018daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
20.03.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ za únor 2018
26.03.2018spotřební daňdaňové přiznání za únor 2018
26.03.2018spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
26.03.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2018
26.03.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2018
26.03.2018daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2018
26.03.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
27.03.2018spotřební daňsplatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
03.04.2018daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
03.04.2018daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
03.04.2018daň z příjmůodevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2017 na finanční úřad
03.04.2018daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2017, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
03.04.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
09.04.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za březen 2018
09.04.2018spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)