daňový kalendář

Dnes je 22.03.2019. V době od 01.03.2019 do 12.04.2019 jsou následující daňové povinnosti.

08.03.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za únor 2019
12.03.2019spotřební daňsplatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2019daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.03.2019daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2019daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
25.03.2019spotřební daňdaňové přiznání za únor 2019
25.03.2019spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)
25.03.2019daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
25.03.2019daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2019
25.03.2019daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2019
25.03.2019energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
27.03.2019spotřební daňsplatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2019sociální pojištěnízáloha OSVČ za březen 2019
01.04.2019daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
01.04.2019daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01.04.2019daň z příjmůodevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2018 na finanční úřad
01.04.2019daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
01.04.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
08.04.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za březen 2019
09.04.2019spotřební daňsplatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)