Daňový kalendář

Dnes je 07.03.2021. V době od 14.02.2021 do 28.03.2021 jsou následující daňové povinnosti.

15.02.2021- daň z příjmů- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
15.02.2021- daň z příjmů- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
15.02.2021- oznamovací povinnost- oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2020. Odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2020.
22.02.2021- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
22.02.2021- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy za leden a únor 2021
24.02.2021- spotřební daň- splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2021- spotřební daň- daňové přiznání za leden 2021
25.02.2021- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)
25.02.2021- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021
25.02.2021- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za leden 2021
25.02.2021- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za leden 2021
25.02.2021- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021
01.03.2021- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
01.03.2021- daň z příjmů- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020 (při elektr. podání se lhůta prodlužuje do 22.3.2021)
01.03.2021- sociální pojištění- záloha OSVČ za únor 2021
01.03.2021- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za únor 2021
01.03.2021- oznámení informací DAC6- dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
12.03.2021- spotřební daň- splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2021- daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
22.03.2021- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
22.03.2021- daň z příjmů- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
22.03.2021- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
25.03.2021- spotřební daň- daňové přiznání za únor 2021
25.03.2021- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
25.03.2021- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2021
25.03.2021- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za únor 2021
25.03.2021- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za únor 2021
25.03.2021- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021