daňový kalendář

Dnes je 27.05.2020. V době od 06.05.2020 do 17.06.2020 jsou následující daňové povinnosti.

11.05.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za duben 2020
11.05.2020spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
12.05.2020sociální pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu)
12.05.2020zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.05.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
25.05.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
25.05.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2020
25.05.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2020
25.05.2020spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2020spotřební daňdaňové přiznání za duben 2020
25.05.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
01.06.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
01.06.2020daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01.06.2020daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01.06.2020sociální pojištění záloha OSVČ za květen 2020
08.06.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za květen 2020
09.06.2020spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2020daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň