Daňový kalendář

Dnes je 21.04.2021. V době od 31.03.2021 do 12.05.2021 jsou následující daňové povinnosti.

01.04.2021- daň z příjmů- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
01.04.2021- daň z příjmů- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám v papírové podobě
01.04.2021- daň z příjmů- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
08.04.2021- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za březen 2021
09.04.2021- spotřební daň- splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2021- daň silniční- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20.04.2021- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.04.2021- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
20.04.2021- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
26.04.2021- spotřební daň- daňové přiznání za březen 2021
26.04.2021- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
26.04.2021- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
26.04.2021- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
26.04.2021- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
26.04.2021- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
26.04.2021- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
30.04.2021- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
30.04.2021- pojištění odpovědnosti- Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl.č.125/1993 Sb.) na 2.čtvrtletí 2021
30.04.2021- sociální pojištění- záloha OSVČ za duben 2021
30.04.2021- energetické daň- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
30.04.2021- oznámení informací DAC6- dle §14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě změny informace o typizovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání, ke které došlo do dne 31. prosince 2020)
03.05.2021- sociální a zdravotní pojištění- OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1.4.2021
03.05.2021- daň z příjmů- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2020, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
03.05.2021- daň z příjmů- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.2021- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za duben 2021
10.05.2021- spotřební daň- splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
11.05.2021- sociální pojištění- OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020 , byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 3.5.2021 (do 8 dnů od podání přehledu)