O firmě

Daňová kancelář Jiří Pokorný byla založena v roce 2003. Původně jednočlenná kancelář se postupně transformovala do podoby obchodní korporace Jiří Pokorný – daňoví poradci s.r.o. zaměstnávající tč. šest osob.

Svým klientům poskytuje daňové, účetní a poradenské služby a služby z dalších oborů (právní, auditorské, ekonomické), a to jak na bázi jednorázové, tak dlouhodobé spolupráce. V současnosti nabízí své služby prostřednictvím týmu specialistů zahrnujícího mimo jiné dva daňové poradce.

Veškeré služby jsou poskytovány s přihlédnutím k aktuálním změnám v platné legislativě.

Individuálním potřebám klientů je přizpůsoben informační servis. Svým rozsahem překračuje hranice pouhého poskytování informací – seznamuje klienta s možnými důsledky změn v legislativě a navrhuje možná řešení.

Kancelář poskytuje své služby malým, středně velkým a velkým společnostem, vč. společností se zahraniční majetkovou účastí, i jednotlivcům.

K ochraně zájmů svých klientů uzavřela naše daňová kancelář pojištění odpovědnosti za škodu.