Program na ochranu zaměstnanosti ATIVIRUS – zahájeno podávání žádostí

Jak jsme Vás již dříve informovali MPSV poskytne zaměstnavatelům zasaženým důsledky šíření koronavirové nákazy příspěvky s cílem udržet zaměstnanost. Tyto podmínky byly aktualizovány, přičemž právě dnes začalo přijímání žádostí o příspěvek.

Na příspěvek má nárok zaměstnavatel, který splní všechny podmínky a podá žádost. Mezi nejdůležitější podmínky patří vyplácení náhrady mzdy zaměstnancům, zaměstnávání v pracovním poměru (nikoliv dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), odvod nemocenského a důchodového pojištění a omezení provozu v důsledku jedné z níže uvedených překážek v práci:

Režim A – druh překážky:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Příspěvek od státu je v tomto režimu 80 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně do výše 39.000 Kč.

Režim B – druh překážky:

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Příspěvek od státu je v tomto režimu 60 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně do výše 29.000 Kč.

Žádosti se podávají od 6.dubna 2020 na příslušné úřady práce, a to elektronicky. Podrobný manuál k vyplnění žádostí je k dispozici zde. Rovněž lze využít i připravené instruktážní video.