partneři

partneři

Jiří Pokorný

Daňový poradce, zapsaný v seznamu vedeném Komorou daňových poradců ČR pod č. 2229, vykonává daňové poradenství od r. 1996.

e-mail: info@jiri-pokorny.cz

Ing. Lenka Marxová

Daňový poradce, zapsaný v seznamu vedeném Komorou daňových poradců ČR pod. č. 4133, vykonává daňové poradenství od r. 2007.

e-mail: lenka.marxova@lenka-marxova.cz

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Partnerka a advokátka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12279, poskytuje advokátní služby v oblasti cenných papírů, zaměřuje se na občanské, obchodní a soutěžní právo.

e-mail: dana.ondrejova@seznam.cz

SPOLAK advokátní kancelář s.r.o.

Společnost vykonávající advokacii, evidovaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 27619.

e-mail: sekretariat@spolak.eu

JUDr. Jana Seemanová

Notářka, zapsaná v seznamu vedeném Notářskou komorou, jmenovaná ministrem spravedlnosti České republiky do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Liberci ode dne 01.07.2013, poskytuje služby notáře v plném rozsahu činnosti notáře tak, jak je ukládá vykonávat zák. č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění.

e-mail: info@notarkaseemanova.cz