O kompenzační bonus mohou žádat i lidé pracující na dohodu

Na základě novely zákona o kompenzačním bonusu mohou žádat o kompenzační bonus i osoby vykonávající v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které byly v důsledku této činnosti alespoň 4 kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávaly jinou činnost, v jejímž důsledku by byly účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou výkonu pěstounské péče a činnosti dobrovolníka v pečovatelských službách.

Výše kompenzačního bonusu činí 350 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Prvním bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do 8. června 2020.

Žádat o kompenzační bonus mohou osoby, které byly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření postiženy omezením výkonu činnosti, kterou prováděly na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, a to do konce listopadu 2020.

Bližší informace k této problematice včetně formuláře k podání žádosti jsou dostupné na stránkách Finanční správy.