Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021

Od 1. ledna 2021 dochází k navýšení základní minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Minimální hodinová sazba se zvýší od ledna ze současných 87,30 Kč na 90,50 Kč a minimální měsíční mzda vzroste za současných 14 600 Kč na 15 200 Kč.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro týdenní pracovní dobu stanovenou na 40 hodin bude podle jednotlivých 8 skupin prací odstupňovaných podle složitosti a odpovědnosti vykonávaných prací činit:

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu podle jednotlivých skupin prací

1. 90,50
2. 99,90
3. 110,30
4. 121,80
5. 134,40
6. 148,40
7. 163,90
8. 181,00

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc podle jednotlivých skupin prací
1. 15 200
2. 16 800
3. 18 500
4. 20 500
5. 22 600
6. 24 900
7. 27 500
8. 30 400

V souvislosti s touto změnou se mění také částky a limity, které jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. Mezi takové změny patří:
• Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné) dosáhne v příštím roce maximálně částky 15 200 Kč.
• Nárok na výplatu daňového bonusu vznikne po dosažení příjmů na úrovni 6ti násobku minimální mzdy. Pro rok 2021 tato částka činí 91 200 Kč za rok. Do těchto příjmů se zahrnují jen příjmy ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti.
• Tím, že se zvýšila minimální mzda, zvýšila se i hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, která je stanovena ve výši 36ti násobku minimální mzdy. V roce 2021 bude osvobozen roční důchod do výše 547 200 Kč (měsíční důchod 45 600 Kč).

V důsledku zvýšení sazby minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. S tím souvisí zejména zvýšení doplatků do minimálního vyměřovacího základu, které je povinen dopočítat a odvést zaměstnavatel za své zaměstnance, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ. Zároveň dochází k navýšení měsíčního pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč (z původních 1 971 Kč).