Zpracování ekonomických analýz

Pro klienty, kteří potřebují relevantní podklady pro rozhodnutí o novém výrobku, o vstupu na trh, o uzavření společných podniků (joint venture) a dalších, jsou zpracovávány ekonomické analýzy.