Vedení mzdových agend

Zajišťujeme klientům vedení komplexní mzdové agendy. Na základě podkladů předaných klientem (pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, docházky zaměstnanců, přehledu absencí, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) zpracujeme měsíční mzdy zaměstnanců buď u nás v kanceláři v programu PAMICA společnosti STORMWARE s.r.o. nebo pomocí dálkového přístupu přímo v programu klienta. Sestavy z měsíčních mezd jako jsou přehledy mzdových nákladů, výplatní pásky, bankovní příkazy k úhradě mzdových odvodů pak předáme klientovi v listinné nebo elektronické podobě. Klientům, kteří používají k vedení účetnictví program POHODA, předáme rovněž .xml soubor, jehož nahráním do účetního programu dojde přímo k vytvoření příslušných účetních zápisů.

Vedení mzdové agendy v sobě zahrnuje i provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou a zpracování evidenčních listů důchodového pojištění.

Součástí vedení mzdové agendy je rovněž zastupování klienta před správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami na základě zmocnění, tj. zejména při zpracování a předání měsíčních přehledů, evidenčních listů důchodového pojištění a při provádění pravidelných i mimořádných kontrol. Poskytujeme rovněž poradenství týkající se mzdové a personální oblasti, a to formou osobního nebo písemného kontaktu, vč. telefonické konzultace nebo dotazu e-mailem.