Daňový kalendář

Září 2022

08.09.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za srpen 2022
09.09.2022- spotřební daň- splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.2022- daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
20.09.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.09.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
26.09.2022- spotřební daň- daňové přiznání za srpen 2022
26.09.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)
26.09.2022- spotřební daň- splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
26.09.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022
26.09.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za srpen 2022
26.09.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za srpen 2022
26.09.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022
30.09.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022
30.09.2022- sociální pojištění- záloha OSVČ za září 2022
30.09.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.09.2022- daň z přidané hodnoty- žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022