Daňový kalendář

Červen 2022

01.06.2022- sociální pojištění- OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 pro OSSZ, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2.5.2022
02.06.2022- zdravotní pojištění- OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 pro OSSZ, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2.5.2022
08.06.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za květen 2022
09.06.2022- spotřební daň- splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
09.06.2022- sociální pojištění- OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1.6.2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.06.2022- zdravotní pojištění- OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2.6.2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
15.06.2022- daň z příjmů- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.06.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
24.06.2022- spotřební daň- splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.06.2022- spotřební daň- daňové přiznání za květen 2022
27.06.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
27.06.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022
27.06.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za květen 2022
27.06.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za květen 2022
27.06.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
30.06.2022- sociální pojištění- záloha OSVČ za červen 2022
30.06.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
30.06.2022- oznámení CRS (GATCA)- podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.2022- oznámení FATCA- podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022
30.06.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
01.07.2022- daň z příjmů- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.2022- daň z příjmů- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)