daňový kalendář

Červen 2020

01.06.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
01.06.2020daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01.06.2020daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01.06.2020sociální pojištění záloha OSVČ za květen 2020
08.06.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za květen 2020
09.06.2020spotřební daňsplatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2020daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22.06.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.06.2020spotřební daňdaňové přiznání za květen 2020
25.06.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
25.06.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
25.06.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2020
25.06.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2020
25.06.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
30.06.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za červen 2020
30.06.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
30.06.2020oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.2020oznámení FATCApodání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.2020daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)