daňový kalendář

Červen 2019

10.06.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za květen 2019
10.06.2019spotřební daňsplatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.06.2019daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2019daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.06.2019spotřební daňdaňové přiznání za květen 2019
25.06.2019spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
25.06.2019spotřební daňsplatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.06.2019daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
25.06.2019daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za květen 2019
25.06.2019daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za květen 2019
25.06.2019energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019
30.06.2019sociální pojištěnízáloha OSVČ za červen 2019
01.07.2019daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.2019daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
01.07.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
01.07.2019oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
01.07.2019oznámení FATCApodání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů