daňový kalendář

Duben 2019

01.04.2019daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
01.04.2019daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01.04.2019daň z příjmůodevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2018 na finanční úřad
01.04.2019daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
01.04.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
08.04.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za březen 2019
09.04.2019spotřební daňsplatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2019daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20.04.2019daň z příjmůdaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
23.04.2019daň z přidané hodnotyměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2019spotřební daňsplatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2019spotřební daňdaňové přiznání za březen 2019
25.04.2019spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
25.04.2019daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.2019daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.2019daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
25.04.2019energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
25.04.2019daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
30.04.2019oznámenípodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
30.04.2019daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
30.04.2019pojištění odpovědnostiZákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl.č.125/1993 Sb.) za 2.čtvrtletí 2019
30.04.2019sociální a zdravotní pojištěnípři zpracování přiznání za rok 2018 daňovým poradcem předložení plné moci na OSSZ a ZP
30.04.2019sociální pojištěnízáloha OSVČ za duben 2019