daňový kalendář

Duben 2018

03.04.2018daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017
03.04.2018daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
03.04.2018daň z příjmůodevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2017 na finanční úřad
03.04.2018daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2017, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
03.04.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2018
09.04.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za březen 2018
09.04.2018spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.04.2018daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2018
20.04.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.04.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.04.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ za březen 2018
24.04.2018spotřební daňsplatnost daně za únor 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2018spotřební daňdaňové přiznání za březen 2018
25.04.2018spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)
25.04.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2018
25.04.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2018
25.04.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2018
30.04.2018oznámenípodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
30.04.2018daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2018
30.04.2018pojištění odpovědnostiZákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl.č.125/1993 Sb.) za 2.čtvrtletí 2018
30.04.2018sociální a zdravotní pojištěnípři zpracování přiznání za rok 2017 daňovým poradcem předložení plné moci na OSSZ a ZP