daňový kalendář

Duben 2020

01.04.2020daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
01.04.2020daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01.04.2020daň z příjmůodevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad
01.04.2020daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
01.04.2020daň z příjmůformulář vyúčtování srážkové daně za rok 2019
08.04.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za březen 2020
09.04.2020spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.04.2020daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20.04.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.04.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.04.2020spotřební daňsplatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.04.2020spotřební daňdaňové přiznání za březen 2020
27.04.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
27.04.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
27.04.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
27.04.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
30.04.2020energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
30.04.2020daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
30.04.2020pojištění odpovědnostiZákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl.č.125/1993 Sb.) za 2.čtvrtletí 2020
30.04.2020sociální a zdravotní pojištěnípři zpracování přiznání za rok 2019 daňovým poradcem předložení plné moci na OSSZ a ZP
30.04.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za duben 2020