Daňový kalendář

Duben 2022

01.04.2022- daň z příjmů- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
01.04.2022- daň z příjmů- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01.04.2022- daň z příjmů- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
08.04.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za březen 2022
11.04.2022- spotřební daň- splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
19.04.2022- daň silniční- záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022
20.04.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.04.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
25.04.2022- spotřební daň- daňové přiznání za březen 2022
25.04.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)
25.04.2022- spotřební daň- splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
25.04.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022
25.04.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
25.04.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
25.04.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
25.04.2022- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
30.04.2022- pojištění odpovědnosti- Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl.č.125/1993 Sb.) za 2.čtvrtletí 2022
30.04.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
30.04.2022- energetické daně- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty