daňový kalendář

Prosinec 2019

02.12.2019daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
02.12.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
09.12.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za listopad 2019
10.12.2019spotřební daňsplatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.2019daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
16.12.2019daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70% roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem provozovatel se sníženou sazbou daně pod § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.12.2019daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12.2019spotřební daňsplatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2019spotřební daňdaňové přiznání za listopad 2019
27.12.2019spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
27.12.2019daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
27.12.2019daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za listopad 2019
27.12.2019daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za listopad 2019
27.12.2019energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
31.12.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019
31.12.2019sociální pojištění záloha OSVČ za prosinec 2019