Daňový kalendář

Prosinec 2022

08.12.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za listopad 2022
12.12.2022- spotřební daň- splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2022- daň z příjmů- čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
15.12.2022- daň silniční- záloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.12.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.12.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
27.12.2022- spotřební daň- daňové přiznání za listopad 2022
27.12.2022- spotřební daň- splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
27.12.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022
27.12.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za listopad 2022
27.12.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za listopad 2022
27.12.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022
31.12.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim