Daňový kalendář

Listopad 2022

08.11.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za říjen 2022
09.11.2022- spotřební daň- splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
21.11.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
21.11.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
24.11.2022- spotřební daň- splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2022- spotřební daň- daňové přiznání za říjen 2022
25.11.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
25.11.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022
25.11.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za říjen 2022
25.11.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za říjen 2022
25.11.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
30.11.2022- sociální pojištění- záloha OSVČ za listopad 2022
30.11.2022- daň z nemovitých věcí- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022
30.11.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim