Daňový kalendář

Říjen 2022

10.10.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za září 2022
10.10.2022- spotřební daň- splatnost daně za srpen 2022(mimo spotřební daň z lihu)
17.10.2022- daň silniční- záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022
20.10.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.10.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
25.10.2022- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022
25.10.2022- spotřební daň- daňové přiznání za září 2022
25.10.2022- spotřební daň- splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)
25.10.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022
25.10.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
25.10.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
25.10.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022
31.10.2022- pojištění odpovědnosti- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4.čtvrtletí 2022
31.10.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.10.2022- daň z přidané hodnoty- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022
31.10.2022- energetické daně- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.10.2022- sociální pojištění- záloha OSVČ za říjen 2022