Daňový kalendář

Říjen 2023

02.10.2023- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
02.10.2023- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
02.10.2023-sociální pojištění- záloha OSVČ za září 2023
09.10.2023- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za září 2023
10.10.2023- spotřební daň- splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
17.10.2023-Intrastat- podání hlášení do Intrastatu za září 2023 (elektronicky)
20.10.2023- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
20.10.2023- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
20.10.2023- sociální pojištění- odvod za září 2023 (zaměstnavatel)
20.10.2023- zdravotní pojištění-odvod za září 2023 (zaměstnavatel)
25.10.2023- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
25.10.2023- spotřební daň- daňové přiznání za září 2023
25.10.2023- spotřební daň- splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2023- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
25.10.2023- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.2023- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
25.10.2023- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2023 (FO čtvrtletní plátce) a za září 2023 (FO měsíční plátce a PO měsíční a čtvrtletní plátce)
25.10.2023- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
31.10.2023- pojištění odpovědnosti- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4.čtvrtletí 2023
31.10.2023- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň v režimu OSS za 3. čtvrtletí 2023 (režim mimo EU, režim EU) a za září 2023 (dovozní režim)
31.10.2023- daň z přidané hodnoty- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2024, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31. prosinci 2023 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.2023- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023
31.10.2023- sociální pojištění- záloha OSVČ za říjen 2023