Soudní poplatky

Výběr ze soudních poplatků stanovených zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu 3.000,-
Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 2.000,-
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu 2.000,-
Kasační stížnost 5.000,-
Návrh na nařízení předběžného opatření 1.000,-
Návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví 1.000,-
První zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12.000,-
První zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 6.000,-
Změna nebo doplnění zápisu, s výjimkou spolku 2.000,-