Cestovní náhrady

dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Období Sazba základní náhrady za 1 km jízdy (v Kč) Právní předpis
Jednostopá vozidla Osobní automobily Přívěs
1.1–31.12.2020 1,10 4,20 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 358/2019 Sb.
1.1–31.12.2019 1,10 4,10 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 333/2018 Sb.
1.1.–31.12.2018 1,10 4,00 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 463/2017 Sb.
1.1.–31.12.2017 1,10 3,90 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 440/2016 Sb
1.1.–31.12.2016 1,00 3,80 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 385/2015 Sb.
1.1.–31.12.2015 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 328/2014 Sb.
1.1.-31.12.2014 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 435/2013 Sb.
1.1.-31.12.2013 1,00 3,60 zákl. sazba + min. 15% Vyhláška č. 472/2012 Sb.
1.1.–31.12.2012 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15 % Vyhláška č. 429/2011 Sb.
1.1.–31.12.2011 1,00 3,70 zákl. sazba + min. 15 % Vyhláška č. 377/2010 Sb.
1.1.–31.12.2010 1,10 3,90 zákl. sazba + min. 15 % Vyhláška č. 462/2009 Sb.

Výše průměrných cen pohonných hmot pro zaměstnance

Období Průměrná cena pohonné hmoty (v Kč / l) Právní předpis
Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta
1.1.2020 – 31.12.2020 xxx xxx 32,00 36,00 31,80 Vyhláška č. 358/2019 Sb.
1.1.2019 – 31.12.2019 xxx xxx 33,10 37,10 33,60 Vyhláška č. 333/2018 Sb.
1.1.2018 – 31.12.2018 xxx xxx 30,50 32,80 29,80 Vyhláška č. 463/2017 Sb.
1.1.2017 – 31.12.2017 xxx xxx 29,50 32,50 28,60 Vyhláška č. 440/2016 Sb.
1.1.2016 – 31.12.2016 xxx xxx 29,70 33,00 29,50 Vyhláška č. 385/2015 Sb.
1.1.2015 – 31.12.2015 xxx xxx 35,90 38,30 36,10 Vyhláška č.328/2014 Sb.
1.1.2014 –  31.12.2014 xxx xxx 35,70 37,90 36,00 Vyhláška č. 435/2013 Sb.
1.1.2013 –  31.12.2013 xxx xxx 36,10 38,60 36,50 Vyhláška č. 472/2012 Sb.
1.1.2012 – 31.12.2012 xxx xxx 34,90 36,80 34,70 Vyhláška č. 429/2011 Sb.
1.1.2011 – 31.12.2011 31,40 31,40 31,60 33,40 30,80 Vyhláška č. 377/2010 Sb.
1.1.2010 – 31.12.2010 28,50 28,50 28,70 30,70 27,20 Vyhláška č. 462/2009 Sb.

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Období Stravné za každý kalendářní den pracovní cesty
(v Kč)
Právní předpis
5 – 12 hod. 12 – 18 hod. Déle než 18 hod.
1.1.2020 – 31.12.2020 min. 87,- min. 131,- min. 206,- Vyhláška č. 358/2019 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
103,- 158,- 246,-
1.1.2019 – 31.12.2019 min. 82,- min. 124,- min. 195,- Vyhláška č. 333/2018 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
97,- 150,- 223,-
1.1.2018 – 31.12.2018 min. 78,- min. 119,- min. 186,- Vyhláška č. 463/2017 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
93,- 143,- 223,-
1.1.2017 – 31.12.2017 min. 72,- min. 109,- min. 171,- Vyhláška č. 440/2016 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
86,- 132,- 205,-
1.1.2016 – 31.12.2016 min. 70,- min. 106,- min. 166,- Vyhláška č. 385/2015 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
83,- 127,- 198,-
1.1.2015 – 31.12.2015 min. 69,- min. 104,- min. 163,- Vyhláška č. 328/2014 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
82,- 125,- 195,-
1.1.2014 – 31.12.2014 min. 67,- min. 102,- min. 160,- Vyhláška č. 435/2013 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
80,- 123,- 191,-
1.1.2013 – 31.12.2013 min. 66,- min. 100,- min. 157,- Vyhláška č. 472/2012 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
79,- 121,- 188,-
1.1.2012 – 31.12.2012 min. 64,- min. 96,- min. 151,- Vyhláška č. 429/2011 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
76,- 116,- 181,-
1.1.2011 – 31.12.2011 min. 63,- min. 95,- min. 149,- Vyhláška č. 377/2010 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
74,- 114,- 178,-
1.1.2010 – 31.12.2010 min. 61,- min. 93,- min. 146,- Vyhláška č. 462/2009 Sb.
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
Osvobozeno pro zaměstnance maximálně
69,- 106,- 165,-

Základní sazby zahraničního stravného pro vybrané země

Země Měnový kód Měna Rok
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgie EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,- 50,- 50,-
Bělorusko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Bulharsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Čína EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Dánsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 55,-
Estonsko EUR euro 45,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Finsko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Francie EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Chorvatsko EUR euro 40,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Irsko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,-
Itálie
včetně Vatikánu a San Marina
EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,-
Japonsko USD americký
dolar
65,- 65,- 65,- 65,- 65,- 65,- 65,- 65,- 65,-
Jihoafrická
republika
EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Kanada USD americký
dolar
45,- 45,- 45,- 45,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Korejská
lidově demokratická republika
EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 45,-
Korejská
republika
EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,- 50,- 50,-
Lichtenštejnsko CHF Švýcarský
frank
45,- 45,- 45,- 45,- 60,- 60,- 60,- 60,- 60,-
Litva EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Lotyšsko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Lucembursko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,-
Maďarsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Německo EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Nizozemsko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 50,- 50,-
Norsko EUR euro 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 55,- 60,-
Nový
Zéland
USD americký
dolar
50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 55,- 55,- 60,-
Polsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 40,- 40,-
Portugalsko
a Azory
EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Rakousko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Rumunsko EUR euro 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Rusko EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Řecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Slovensko EUR euro 30,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,- 35,-
Spojené
státy americké
USD americký
dolar
50,- 50,- 50,- 50,- 55,- 55,- 55,- 55,- 60,-
Španělsko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 45,-
Švédsko EUR euro 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,- 50,-
Švýcarsko CHF švýcarský
frank
75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,- 75,-
Tunisko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Turecko EUR euro 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
Ukrajina EUR euro 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-
Velká
Británie
GBP anglická
libra
40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 45,- 45,- 45,-