Zpracování výkazů INTRASTAT a jiných statistických výkazů

Stali jste se zpravodajskou jednotkou, na kterou se vztahuje povinnost vykazovat data pro Intrastat?

Nebo Vás vyzval Český statistický úřad k vyplnění nejrůznějších statistických výkazů?

Jsme připraveni poskytnout Vám pomoc při vykazování údajů státním orgánům pro statistické účely.