Zpracování vnitropodnikových směrnic

Potřebujete vymezit jednotné metodické postupy pro účetní zachycování hospodářských operací?

Nebo jste zjistili, že Vaše vnitropodnikové směrnice, podle kterých postupujete již řadu let, jsou zastaralé, a potřebovali byste je aktualizovat?

Pak se obraťte na nás. Zpracujeme Vám vnitropodnikové směrnice v souladu se všemi platnými právními předpisy. Dobře zpracovaná směrnice se stává nástrojem zkvalitnění řízení a následně zajišťuje i připravenost účetní jednotky v případě, kdy dochází k vnitřní nebo vnější kontrole.