Zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou

Zpracováváme vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob.