Zpracování odborných stanovisek

Setkáte-li se při své činnosti se situací, s jejímž daňově účetním posouzením si nejste jisti, a přitom jsou s nesprávným postupem spojena značná rizika, pak je vhodné obrátit na naši daňovou kancelář. Poskytneme Vám právní rozbor Vaší situace včetně návrhu nejvhodnějších řešení.