Zastupování před státními orgány ve všech daňových řízeních

V daňovém řízení dostává každý prostor k uplatnění svých práv. Ten může využít jen tehdy, je-li se svými právy dostatečně obeznámen. Podobně jako je možno nechat se u soudu zastupovat právníkem, lze k uplatnění svých práv před správcem daně, případně před správním soudem využít služeb daňového poradce.

Při jednáních s orgány státní správy jsou znalost daňové legislativy a víceleté zkušenosti daňového poradce předností, která se odrazí ve výsledku daňového řízení.

Naše daňová kancelář zastupuje klienty na základě zmocnění. Vyřizuje korespondenci se správci daní a vede jednání týkající se daňových záležitostí klientů s příslušnými státními orgány.