Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví a daňové evidence zajišťujeme těmito způsoby:

  1. Prvotní doklady od vás převezmeme, zpracujeme a vrátíme zpět spolu s povinnými účetními sestavami stanovenými zákonem o účetnictví, resp. sestavami stanovenými zákonem o daních z příjmů pro vedení daňové evidence. Za tímto účelem využíváme účetní program společnosti STORMWARE s.r.o. POHODA Komplet.
  2. Umožníme Vám dálkový přístup do našeho účetního programu, kterým je POHODA Komplet od společnosti STORMWARE s.r.o., kam budete moci zadávat Vaše prvotní doklady s využitím automatických předkontací a naše kvalifikovaná účetní příslušné doklady a účetní zápisy zkontroluje a provede zaúčtování složitějších účetních případů.
  3. Využíváme dálkového přístupu do Vašeho účetního softwaru, kdy Vámi zvolený zaměstnanec, zadává prvotní doklady do Vašeho účetního softwaru s využitím automatických předkontací a naše kvalifikovaná účetní příslušné doklady a účetní zápisy zkontroluje a provede zaúčtování složitějších účetních případů.
  4. Docházíme k vám a prvotní doklady účtujeme přímo ve Vašem informačním systému.