Účetní poradenství

Konzultace v účetní oblasti jsou stávajícím klientům poskytovány formou osobního nebo písemného kontaktu, vč. telefonické konzultace nebo dotazu e-mailem.

Subjektům, které dosud klienty nejsou, jsou konzultace poskytovány zpravidla formou osobních schůzek.