Tvorba a zavádění systému účtování

Stali jste se účetní jednotkou, vznikla Vám povinnost vést účetnictví a nevíte, kudy do toho?

Naše daňová kancelář je připravena poskytnout Vám odbornou pomoc při tvorbě a zavádění systému účtování.