Rekonstrukce účetnictví

Zjistili jste vnitřní nebo vnější kontrolou, že Vaše účetní evidence vykazuje významné systémové nedostatky, které nelze odstranit jen drobnými opravami?

Pak Vám nabízíme službu rekonstrukce účetnictví. Tato rekonstrukce se provádí buď jako dílčí nebo jako kompletní. V případě, že lze vyjít z Vašeho účetnictví, provádíme rekonstrukci dílčí. Při té zachováme správné části Vaší účetní evidence a opravíme chybné účetní záznamy, případně Vaší účetní evidenci doplníme. V případě, že je Vaše účetnictví velmi vzdáleno jeho legislativní úpravě, provádíme kompletní rekonstrukci účetnictví. Při té pak Vaše prvotní doklady znovu zaúčtujeme a vytvoříme účetní evidenci novou v souladu se všemi právními předpisy.