Průběžné daňové poradenství

Konzultace v daňové oblasti jsou stávajícím klientům poskytovány formou osobního nebo písemného kontaktu, vč. telefonické konzultace nebo dotazu e-mailem.

Stávající klienty upozorňujeme na dodržování stanovených lhůt pro podání daňového přiznání, odvody plateb či záloh na jednotlivé druhy daní.

Subjektům, které dosud klienty nejsou, jsou konzultace v daňové oblasti poskytovány zpravidla formou osobních schůzek.