Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak

V případě, že jste se rozhodli přejít z vedení daňové evidence na vedení účetnictví, resp. z vedení účetnictví na vedení daňové evidence, pomůžeme Vám s úpravami základu daně z příjmů, které je nezbytné provést v souvislosti s touto změnou.