Aplikace dohod o zamezení dvojího zdanění

Pokud máte příjmy ze zahraničí nebo naopak vyplácíte příjmy zahraničním subjektům, případně vykonáváte svou činnost v zahraničí, poskytneme Vám komplexní poradenské služby v oblasti daňových dopadů přeshraničních transakcí ve vztahu ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění, poradenství ke stálým provozovnám, posouzení režimu zdanění různých typů příjmů ze/do zahraničí (úroky, dividendy, licenční poplatky apod.).