Zpracování bankovních žádostí

Pro klienty, kteří se rozhodli k zajištění dostatečných finančních zdrojů využít úvěr, jsou zpracovávány veškeré podklady a analýzy, včetně vyhotovení kompletních žádostí o úvěr.

Zpracování podnikatelského záměru, jako součásti podkladů vyžadovaných bankami při žádosti o úvěr, je kanceláří rovněž standardně  poskytováno.