Poradenství při přeměnách obchodních společností, koupích a pachtech obchodních závodů

Při plánované přeměně firem je poskytováno poradenství s ohledem na výběr nejvhodnějšího transformačního modelu. Naše daňová kancelář zajistí získání komplexní sady informací potřebných pro úspěšné zvládnutí celého procesu.

Jsme připraveni plnění jednotlivých úkolů osobně koordinovat na základě námi zpracovaného transformačního modelu.