Daňový kalendář

Srpen 2022

01.08.2022- sociální a zdravotní pojištění- OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2021, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a podáno po 1.4.2022
01.08.2022- sociální pojištění- záloha za OSVČ za červenec 2022
01.08.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022
01.08.2022- energetické daně- podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
08.08.2022- zdravotní pojištění- záloha za OSVČ červenec 2022
09.08.2022- spotřební daň- splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
09.08.2022- sociální a zdravotní pojištění- OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1.8.2022 (do 8 dnů od podání přehledu)
22.08.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
22.08.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
24.08.2022- spotřební daň- splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022
25.08.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za červenec 2022
25.08.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za červenec 2022
25.08.2022- spotřební daň- daňové přiznání za červenec 2022
25.08.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)
25.08.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022
31.08.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022
31.08.2022- daň z nemovitých věcí- splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.08.2022- sociální pojištění- záloha OSVČ za srpen 2022