daňový kalendář

Srpen 2018

01.08.2018sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2017, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
08.08.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2018
09.08.2018spotřební daňsplatnost daně za červen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
09.08.2018sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.08.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.08.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2018
24.08.2018spotřební daňsplatnost daně za červen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.08.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2018
27.08.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2018
27.08.2018daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2018
27.08.2018spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2018
27.08.2018spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2018 (pokud vznikl nárok)
27.08.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2018
31.08.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2018
31.08.2018daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)