daňový kalendář

Srpen 2020

03.08.2020sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
03.08.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2020
10.08.2020spotřební daňsplatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
10.08.2020sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.08.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.08.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
25.08.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2020
25.08.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2020
25.08.2020spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2020
25.08.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
25.08.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
31.08.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
31.08.2020daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za srpen 2020