daňový kalendář

Srpen 2019

01.08.2019sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2018, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
08.08.2019zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2019
09.08.2019spotřební daňsplatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
09.08.2019sociální a zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.08.2019daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.08.2019daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
26.08.2019daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za červenec 2019
26.08.2019daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za červenec 2019
26.08.2019spotřební daňdaňové přiznání za červenec 2019
26.08.2019spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
26.08.2019energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019
31.08.2019daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
31.08.2019sociální pojištěnízáloha OSVČ za srpen 2019