Daňový kalendář

Červenec 2022

01.07.2022- daň z příjmů- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.2022- daň z příjmů- oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
08.07.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za červen 2022
11.07.2022- spotřební daň- splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.2022- daň silniční- záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
20.07.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.07.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
25.07.2022- daň z hazardních her- daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
25.07.2022- spotřební daň- daňové přiznání za červen 2022
25.07.2022- spotřební daň-daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
25.07.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za 2.čtvrtletí a za červen 2022
25.07.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2022
25.07.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2022
25.07.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
31.07.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.07.2022- pojištění odpovědnosti- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2022