daňový kalendář

Červenec 2018

02.07.2018daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
02.07.2018daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2017, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
02.07.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
02.07.2018oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
02.07.2018oznámení FATCApodání oznámení dle §13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
09.07.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červen 2018
10.07.2018spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16.07.2018daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20.07.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ za červen 2018
20.07.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.07.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
25.07.2018spotřební daňsplatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.2018spotřební daňdaňové přiznání za červen 2018
25.07.2018spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
25.07.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 2.čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2018
25.07.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
25.07.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
30.07.2018oznámenípodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018
31.07.2018pojištění odpovědnostizákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2018