daňový kalendář

Červenec 2020

01.07.2020daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
01.07.2020daň z příjmůoznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
08.07.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za červen 2020
10.07.2020spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.2020daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20.07.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.07.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.07.2020spotřební daňsplatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27.07.2020spotřební daňdaňové přiznání za červen 2020
27.07.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
27.07.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za 2.čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za 2.čtvrtletí a za červen 2020
27.07.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
27.07.2020daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
30.07.2020energetické daněpodání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31.07.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020
31.07.2020pojištění odpovědnostizákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2020
31.07.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za červenec 2020