daňový kalendář

Květen 2020

04.05.2020sociální pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
04.05.2020zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
11.05.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za duben 2020
11.05.2020spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
12.05.2020sociální pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu)
12.05.2020zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.05.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020
25.05.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
25.05.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2020
25.05.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2020
25.05.2020spotřební daňsplatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2020spotřební daňdaňové přiznání za duben 2020
25.05.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)