daňový kalendář

Květen 2018

02.05.2018sociální pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2017, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
02.05.2018zdravotní pojištěníOSVČ – přehled o příjmech a výdajích za rok 2017, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
09.05.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za duben 2018
10.05.2018spotřební daňsplatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
10.05.2018sociální pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu)
10.05.2018zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu)
21.05.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
21.05.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ za duben 2018
25.05.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
25.05.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za duben 2018
25.05.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za duben 2018
25.05.2018daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za duben 2018
25.05.2018spotřební daňsplatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2018spotřební daňdaňové přiznání za duben 2018
25.05.2018spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
31.05.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018
31.05.2018daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2018daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)