Daňový kalendář

Březen 2022

01.03.2022- daň z příjmů- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (při elektr. podání se lhůta prodlužuje do 21.3.2021)
08.03.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za únor 2022
14.03.2022- spotřební daň- splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2022- daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň
21.03.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
21.03.2022- daň z příjmů- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
21.03.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
25.03.2022- spotřební daň- daňové přiznání za únor 2022
25.03.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)
25.03.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022
25.03.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za únor 2022
25.03.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za únor 2022
25.03.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
28.03.2022- spotřební daň- splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2022- sociální pojištění- záloha OSVČ za březen 2022
31.03.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
31.03.2022- biopaliva- hlášení dle §19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
31.03.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.03.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021
31.03.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021