daňový kalendář

Březen 2020

02.03.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
02.03.2020daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019 (při elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.2020)
02.03.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za únor 2020
09.03.2020zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za únor 2020
11.03.2020spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16.03.2020daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.03.2020daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
20.03.2020daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25.03.2020spotřební daňdaňové přiznání za únor 2020
25.03.2020spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
25.03.2020daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
25.03.2020daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za únor 2020
25.03.2020daň z přidané hodnotykontrolní hlášení za únor 2020
25.03.2020energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
26.03.2020spotřební daňsplatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2020sociální pojištěnízáloha OSVČ za březen 2020
31.03.2020daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020