Daňový kalendář

Březen 2023

01.03.2023- daň z příjmů- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 (při elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.2023)
08.03.2023- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za únor 2023
13.03.2023- spotřební daň- splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2023- daň z příjmů- čtvrtletní záloha na daň za 1. čtvrtletí roku 2023
16.03.2023- Intrastat- podání hlášení do Intrastatu za únor 2023 (elektronicky)
20.03.2023- zdravotní pojištění- odvod za únor 2023 (zaměstnavatel)
20.03.2023- sociální pojištění- odvod za únor 2023 (zaměstnavatel)
20.03.2023- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
20.03.2023- daň z příjmů- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
20.03.2023- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
27.03.2023- spotřební daň- daňové přiznání za únor 2023
27.03.2023- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
27.03.2023- spotřební daň- splatnost daně za únor 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.03.2023- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
27.03.2023- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za únor 2023
27.03.2023- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za únor 2023 (FO měsíční plátce, PO měsíční a čtvrtletní plátce)
27.03.2023- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
31.03.2023- sociální pojištění- záloha OSVČ za březen 2022
31.03.2023- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
31.03.2023- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a daň za únor 2023 v režimu OSS (dovozní režim)
31.03.2023- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
31.03.2023- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022