Daňový kalendář

Únor 2022

08.02.2022- zdravotní pojištění- záloha OSVČ za leden 2022
09.02.2022- spotřební daň- splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2022- daň z příjmů- učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021
15.02.2022- oznamovací povinnost- oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávaní občanů ze ZPS za rok 2021, Odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2021.
15.02.2022- daň z příjmů- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
21.02.2022- daň z příjmů- splatnost paušální zálohy
24.02.2022- spotřební daň- splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2022- spotřební daň- daňové přiznání za leden 2022
25.02.2022- spotřební daň- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
25.02.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022
25.02.2022- daň z přidané hodnoty- souhrnné hlášení za leden 2022
25.02.2022- daň z přidané hodnoty- kontrolní hlášení za leden 2022
25.02.2022- energetické daně- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
28.02.2022- sociální pojištění- záloha za OSVČ za únor 2022
28.02.2022- daň z příjmů- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022
28.02.2022- daň z přidané hodnoty- daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
01.03.2022- daň z příjmů- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (při elektr. podání se lhůta prodlužuje do 21.3.2021)