daňový kalendář

Leden 2018

02.01.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017
08.01.2018zdravotní pojištěnízáloha OSVČ za prosinec 2017
09.01.2018spotřební daňsplatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01.2018sociální pojištěnízáloha OSVČ prosinec 2017
22.01.2018daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01.2018spotřební daňsplatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2018spotřební daňdaňové přiznání za prosinec 2017 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
25.01.2018daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018daň z přidané hodnotyvýpis z evidence za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01.2018energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
25.01.2018daň z hazardních herdaňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
31.01.2018biopalivahlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01.2018daň silničnídaňové přiznání a daň za rok 2017
31.01.2018daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31.01.2018daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017
31.01.2018pojištění odpovědnostizákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. Č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2018