Rozhodnutí o prominutí v oblasti daní

Dne 24.3.2020 vydalo ministerstvo financí v krátké době další rozhodnutí o prominutí v oblasti daní, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 5/2020. Předmětné rozhodnutí řeší prominutí příslušenství daně, zálohy na daň z příjmů a správní poplatky.

Ministryně financí z důvodu mimořádné události, kterou je šíření koronavirové nákazy, promíjí:

  • pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, u kterých lhůta k podání uplyne v období od 31.3.2020 do 31.7.2020. Promíjí se také související úrok z prodlení a úrok z posečkání ze zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí, případně ze zaplacené zálohy na tuto daň, a to za předpokladu, že k úhradě dojde nejpozději do 31.8.2020,
  • zálohu na daň z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 splatnou ke dni 15.6.2020,
  • pokutu za pozdní podání přiznání k DPH, pokud přiznání souvisí s kontrolním hlášením, za jehož opožděné podání byla pokuta prominuta předchozím rozhodnutím MF a dále
  • některé správní poplatky v celním řízení.