Prominutí platby záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pro OSVČ

Dne 25.3.2020 schválil Senát návrh zákona, kterým se na 6 měsíců ruší povinnost osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) platit zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zákon bude platit ode dne vyhlášení (schází podpis prezidenta).

Prominutí plateb záloh se týká všech OSVČ bez rozdílu, zda je pro ně samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů či nikoliv. OSVČ tak za období od března 2020 do srpna 2020 nemusí platit zálohy na pojistné na sociální ani zdravotní pojištění.

Těm, kteří mají platit zálohy v minimální výši (v hlavní činnosti částka 2 544 Kč sociálního pojištění a částka 2 352 Kč zdravotního pojištění), bude prominuta celá výše zálohy. U těch, kteří mají platit zálohy vyšší než minimální, budou v tomto období také prominuty celé zálohy. Při podání Přehledu za rok 2020 v roce 2021 je pak třeba u OSVČ hradících vyšší než minimální zálohy počítat s vyšším doplatkem pojistného.

Tento půlrok se také bude OSVČ započítávat jako tzv. vyloučená doba, která nijak neovlivní budoucí výši jejich důchodu. U těch OSVČ, které již březnovou zálohu uhradili, se tato částka použije na úhradu splatných závazků nebo bude považována za předplacenou zálohu na další měsíce roku.