Program MPSV na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“

Vláda projednala návrh opatření MPSV na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“. Po jejich vyhlášení formou právního předpisu dojde k poskytování příspěvku zaměstnavatelům na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

  1. Poskytnutí příspěvku v plné výši vyplacené náhrady mzdy bude náležet zaměstnavatelům, kteří poskytli náhradu zaměstnancům, kterým byla nařízena karanténa.
  2. Poskytnutí příspěvku ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy bude náležet zaměstnavatelům, kteří poskytli náhradu zaměstnancům za překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208  ZP) v důsledku uzavření provozovny na základě příslušných nařízení vlády.

Dosud známé tiskové zprávy v této věci bohužel nedávají odpověď na řadu důležitých otázek. Zdá se, že příspěvek, alespoň prozatím, nemá náležet zaměstnavatelům, kteří byly nuceni výkon své podnikatelské činnosti pouze podstatně omezit. Rovněž není zřejmé, co se vlastně má rozumět „vyplacenou náhradou mzdy“. V zásadě to může být čistý příjem zaměstnance, hrubá mzda zaměstnance, anebo mzdový náklad, tedy 133,8 % hrubé mzdy zaměstnance. Je evidentní, že rozdíl mezi variantou minimálního a maximálního příspěvku je obrovský. S ohledem na zjištěné účelové kroky vlády s cílem vyhnout se zákonné povinnosti hradit zaměstnavatelům náhrady škod vzniklých v důsledku koronavirových opatření se neodvažujeme odhadovat, jaký je nejpravděpodobnější význam těchto neurčitých pojmů definujících skutečnou výši poskytovaného příspěvku.

Definitivně jasno tak nejspíš bude až poté, co bude poskytnutí příspěvku vyhlášeno formou obecně závazného právního předpisu. K jeho vyhlášení by mělo dojít v nejbližších dnech.