Opatření přijímaná s souvislosti s šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2

V souvislosti s šířením nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2  způsobující onemocnění COVID-19 vyhlásila Vláda ČR ode dne 12.3.2020 nouzový stav na dobu 30 dnů. V souvislosti s tím došlo také k uzavření školských zařízení a řady provozoven podnikatelských subjektů, případně k omezení jejich provozu. Kromě toho došlo také k přijetí opatření omezujícího volný pohyb osob a také v individuálních případech dochází k vyhlašování karanténních opatření pro některé jedince.

Tato situace má za následek vznik řady různých pracovněprávních nároků zaměstnanců, v nichž není úplně jednoduché se zorientovat. Vláda se současně snaží na některé negativní dopady těchto opatření reagovat opatřeními tyto dopady zmírňující. Bohužel vývoj je doslova překotný a opatření vznikají téměř denně. Řada tiskových zpráv však není zcela přesná a jejich vyznění je často zavádějící. Pokusíme se Vás proto o dopadech i Vašich možnostech jejich tlumení touto cestou postupně informovat.

Ze všeho nejdřív doporučujeme seznámit se s tabulkou Ministerstva práce a sociálních věcí, která rekapituluje nároky zaměstnanců v závislosti na vzniklé situaci související s šířením nákazy a vyhlášením nouzového stavu. Materiál srozumitelnou formou poskytuje návod, jak ve vybraných situacích postupovat.