Změna výše záloh OSVČ na zdravotní a důchodové pojištění

Od 1.1.2019 dochází ke změně výše minimální zálohy na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ. Minimální měsíční záloha, která je odvozena z minimálního vyměřovacího základu na pojistné, nově činí 2.208,- Kč. Pokud OSVČ platila do prosince 2018 zálohy na základě podaného Přehledu za rok 2017 nižší než je částka 2.208,- Kč, je povinna od ledna 2019, resp. nejpozději od 8.2.2019, kdy je splatná záloha na pojistné za leden 2019, platit zálohu ve výši 2.208,- Kč. To vše platí pro osoby, na které se vztahuje minimální vyměřovací základ.

Výše minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění zůstává nezměněna až do doby podání Přehledu za rok 2018. Pro rok 2019 je stanovena záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v minimální výši 2.388,- Kč a OSVČ účastné důchodového pojištění vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v minimální výši 955,- Kč. Pokud se na OSVČ vztahuje minimální vyměřovací základ a jí vypočtená záloha na důchodové pojištění na základě Přehledu za rok 2018 bude nižší než částka 2.388,- Kč, resp. 955,- Kč, bude OSVČ povinna platit zálohu na důchodové pojištění ve výši 2.388,- Kč, resp. 955,- Kč od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled za rok 2018.