Změna sazeb DPH od 1.5.2020

Upozorňujeme Vás, že novelou zákona o DPH, která nabývá účinnosti dne 1. května 2020, dochází k přeřazení následujících zdanitelných plnění do 10 % sazby DPH:

 • dodání e-knih a audioknih,
 • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů apod., pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva v rámci stravovací služby, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva ze sudu o objemu větším než 10 l),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • opravy jízdních kol převážně pro domácnost,
 • kadeřnické a holičské služby.

Opět má však platit, že u dodání zboží (potravin) se uplatňuje účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv toto zboží (např. jídlo „s sebou“) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.