Dohoda o provedení práce není již nadále nekolidujícím zaměstnáním

Novelou zákona o zaměstnanosti bylo změněno ustanovení, jež vymezuje zaměstnání, která nejsou v kolizi se zařazením a vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání. Z těchto zaměstnání byla s účinností od 29.7.2017 vyloučena činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce.

Po novele tedy zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

• výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
• výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.